Get Adobe Flash player

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยโต๊ะกอดอ หลังมัสยิดกลาง โดยวิธีคัดเลือก 26 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 110
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 10 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ธงประดับเสาและธงไฟฟ้าประดับเสาไฟฟ้า 18 เมษายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 149
โครงการจ้างเหมาติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ธงประดับเสาและธงไฟฟ้าประดับเสาไฟฟ้า 05 เมษายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 181
ค่าจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน 03 เมษายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 135
โครงการปรับปรุงผนังกันดินริมแม่น้ำบริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองนราธิวาส 03 เมษายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 150
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยโต๊ะกอดอ (หลังมัสยิดกลาง) 03 เมษายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 139
จัดหาและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 03 เมษายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 136