Get Adobe Flash player

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก 10 กันยายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 10 กันยายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 83
วัสดุการศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 22 สิงหาคม 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 74
จัดซื้อรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 06 สิงหาคม 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำซอยโรงพยาบาลหมอแวเก่า 06 สิงหาคม 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยโต๊ะกอดอ หลังมัสยิดกลาง โดยวิธีคัดเลือก 26 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 110
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 10 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ธงประดับเสาและธงไฟฟ้าประดับเสาไฟฟ้า 18 เมษายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 149