Get Adobe Flash player

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
จัดซื้อรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน 06 สิงหาคม 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำซอยโรงพยาบาลหมอแวเก่า 06 สิงหาคม 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยโต๊ะกอดอ หลังมัสยิดกลาง โดยวิธีคัดเลือก 26 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 69
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 10 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ธงประดับเสาและธงไฟฟ้าประดับเสาไฟฟ้า 18 เมษายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 107
โครงการจ้างเหมาติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ธงประดับเสาและธงไฟฟ้าประดับเสาไฟฟ้า 05 เมษายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 151
ค่าจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน 03 เมษายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 105
โครงการปรับปรุงผนังกันดินริมแม่น้ำบริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองนราธิวาส 03 เมษายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 120