Get Adobe Flash player

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 10 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ธงประดับเสาและธงไฟฟ้าประดับเสาไฟฟ้า 18 เมษายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 46
โครงการจ้างเหมาติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ธงประดับเสาและธงไฟฟ้าประดับเสาไฟฟ้า 05 เมษายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 96
ค่าจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน 03 เมษายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 70
โครงการปรับปรุงผนังกันดินริมแม่น้ำบริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองนราธิวาส 03 เมษายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 74
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยโต๊ะกอดอ (หลังมัสยิดกลาง) 03 เมษายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 66
จัดหาและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 03 เมษายน 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 65
แผนการจัดซื้อ เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14 มีนาคม 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 106
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 12 รายการ 13 มีนาคม 2562 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 127