Get Adobe Flash player

chumchun 1

 

 

 

 

 


ประธานชุมชน
นายอับดุลรอฮิง เจะอาแซ
โทร.๐๙๘-๐๓๙๘๕๑๗

ประวัติชุมชน
          ดั่งเดิมบริเวณนี้เป็นป่าไม้ไผ่  มีนายโต๊ะขุน  ดือราแม    เป็นเจ้าของที่ดินและเป็นผู้บุกเบิกจัดตั้งชุมชนโดย ได้แบ่งที่ดินให้ลูกบ้าน ต่อมาได้มีชาวบ้านเข้ามาอาศัยในชุมชนมากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งชุมชนบือตง จนถึงทุกวันนี้
อาณาเขตชุมชน
          - ทิศเหนือ                      ติดต่อ ซอยพนาสณฑ์ ๒ ถึงถนนตัดใหม่ (ถนนเลี้ยงเมือง)
          - ทิศใต้                         ติดต่อ เส้นทางถนนตัดใหม่            
          - ทิศตะวันออก                ติดต่อ เริ่มจากซอยถนนพนาสณฑ์  ๒ ฝั่งขวาของ ซอยทั้งหมด      
          - ทิศตะวันตก                  ติดต่อ เส้นทางถนนตัดใหม่
ประชากร ๒๐๐  ครัวเรือน ๗๓๒  คน แยกเป็น
             ชาย ๓๗๑ คน หญิง  ๓๖๑ คน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
          ๑.  ทำกรงนกกรงหัวจุก  นายซำซี  ดอเลาะ  พนาสณฑ์ ซอย ๔
          ๒.  ทำตู้ไม้  นายสปียัง  อุเซ็ง  พนาสณฑ์  ซอย ๔
          ๓.  สอนอัลกุรอาน  นายสะมะแอ  ยูโซ๊ะ  ซอยโต๊ะขุน
จุดเด่นของชุมชน/สิ่งที่เอกลักษณ์ของชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว
          ร้านน้ำชา  เจ้าของร้านชื่อ  นายมะสากี  บือราเฮง  (แบกี)  ชาวบ้านในชุมชนใช้เป็นสถานที่แข่งประชันเสียงนกกรงหัวจุก ของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงรวมถึงคนต่างอำเภอ  จะมีการแข่งประชันเสียงนกกรงหัวจุกอาทิตย์ละ  ๑  ครั้ง  แข่งขันเฉพาะวันพุธ

แผนที่ชุมชน

ชมชนบอตง

 

กลับสู่..เมนูชุมชน