Get Adobe Flash player

:: ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ::

หาดนราทัศน์
(Naratut Beach)

DSCF3745DSCF3755

                    หาดนราทัศน์ตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองนราธิวาส ประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นชายหาดมีความยาว ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร สภาพเป็นหาดทรายสีขาวเป็นแนวยาว บริเวณชายหาดจะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามสดชื่น สลับไปกับทิวสนที่เรียงรายทั่วทั้งพื้นที่ของบริเวณชายหาด มีการคมนาคมและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สะดวกสบาย มีร้านค้า ร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองนราธิวาส มีโครงการที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดและภาคใต้ตอนล่าง

มัสยิดกลาง
(The New Central Masjid of Narathiwat)

DSC 0053

                    ตั้งอยู่บริเวณใกล้สะพานปรีดา-นราทัศน์ ถนนพิชิตบำรุง อำเภอเมือง จ.นราธิวาส ตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองนราธิวาส ประมาณ ๒ กิโลเมตรใกล้กับหาดนราทัศน์ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ พื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่เศษ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ ๒๑ ล้านบาทเศษ ด้วยหินอ่อน เป็นอาคารตึก ๓ ชั้น มีห้องละหมาด ๒ ชั้น ปูด้วยพรมสีฟ้าอ่อน หอคอยสูงสำหรับส่งสัญญาณอาซาน หลังคาทรงโดมตามแบบมัสยิดทั่วไป มีสถาปัตยกรรมแบบไทย-อิสลาม มีรูปที่สวยงามเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญทางศาสนาอิสลาม ประชาชนชายไทยมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจที่สำคัญทางศาสนา

เขื่อนท่าพระยาสาย
(A Royal Pavillion beside the Ta Phraya Sai Dam)
DSC 0111DSC 0112

                    ท่าพระยาสาย เป็นสันเขื่อนมีความยาว ประมาณ ๖๐๐ เมตร ตั้งอยู่ริมแม่นำ้บางนราอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) มีบรรยากาศที่สวยงาม และเป็นที่ตั้งของพลับพลาที่ประทับ มีการก่อสร้างและตกแต่งอย่างสวยงาม ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว บริเวณรอบๆเป็นลานคอนกรีต ลักษณะเป็นขั้นบันไดสำหรับนั่งชมทิวทัศน์ของตัวเมืองนราธิวาส และความสวยงามของแม่น้ำบางนราสลับด้วยแนวทิวสนและภูเขาตันหยง ที่ผ่านมาได้มีการขุดดินขึ้นมาถมป่าชายเลนไปจนถึงบาเละฮิเล ถ้ามองไปยังฝั่งตรงข้าม จะเห็นเขาตันหยงเด่นสง่ารับกับท้องน้ำแม่น้ำบางนรา เนื่องจากในอดีตท่าเทียบเรือพระยาสายเคยเป็นที่รับเสด็จ - ส่งเสด็จ พระยาสายบุรี ชาวบางนราจึงเรียกท่าเรือนี้ว่า "กาแลรายอสาย" หรือ ท่าพระยาสายภายหลังบริเวณท่าพระยาสายถูกนำ้กัดเซาะตลิ่งพังเสียหาย นายผัน จันทรปาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในขณะนั้น ได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างเขื่อนกั้นดินพังจากกรมโยธาธิการในวงเงิน 24 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2534 และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2536 หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ เขื่อนท่าพระยาสายก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายยามเช้าของชาวเมืองนราธิวาส ที่สำคัญ ยังเป็นจุดชมการแข่งขันเรือกอและและเรือยาวประจำปีในงานของดีเมืองนราช่วงเดือนกันยายนของทุกปีคือบริเวณแนวป่าชายเลนริมฝั่งแม่นำ้บางนราที่ทอดยาวไปถึงปากน้ำบางนรา 

องค์พ่อจตุคามรามเทพและศาลหลักเมืองนราธิวาส
(The Jatuakarmramathep's Foundation and The City Pillar Shrine of Narathiwat)
nara s Fotor 

                    เป็นวิหารแห่งแรกที่ตั้งอยู่นอกเขตวัด และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างด้วยงบประมาณ 100 ล้านบาท บนเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา ถนนนรสุขอนุสรณ์ ในเขตเมืองนราธิวาส โดยมูลนิธิองค์พ่อจตุคามรามเทพและศาลหลักเมืองนราธิวาส และผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาจากทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดสร้างวิหารฯ แบบศิลปะสมัยศรีวิชัย เพื่อเป็นสถานที่กราบไหว้บูชา ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวนราธิวาสและผู้มาเยี่ยมเยือน ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานองค์พ่อจตุคามรามเทพองค์ใหญ่ 4 องค์ และในบริเวณเดียวกันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดสร้างศาลหลักเมืองนราธิวาส (ข้อมูลจาก http://www.me-fi.com)

องค์พระพิฆเนศ
(Lord Ganesh Stucco sculptures)

20130730164933 Fotor

                       เป็นประติมากรรมปูนปั้นขนาดหน้าตักกว้าง 7 เมตร สูง 16 เมตร 4 กร ลักษณะเทวรูปประทับนั่ง สวมศิลาภรณ์หรือมงกุฎ ประดับโมเสดแก้วหลากสี งวงเยื้องไปทางขวาและกลับเวียนมาทางซ้ายขององค์ มีงูแผ่พังพานอยู่ใต้พระถันด้านซ้ายประดับด้วยหินสีธรรมชาติ พระหัตถ์ซ้ายล่างถือชามขนมโมทกะ รูปแบบพัสตราภรณ์ใช้ลักษณะนุ่งแบบอินเดีย รูปแบบถนิมพิมพาภรณ์ใช้แบบไทย นอกจากนี้ภายในเทวสถานยังมีหนุมานและวิหารไสบาบาประชาชนในพื้นที่เลื่อมใสศรัทธา ได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวใจ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต