Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ได้กล่าวว่า ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ทำให้หลายพื้นที่ในเขตเทศบาลมีน้ำท่วมขังหลายจุด โดยขณะนี้เทศบาลได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานของเทศบาล ฯ ได้เตรียมการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ สำนักการช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเล ได้แก่ ชุมชนชายทะเล ชุมชนโต๊ะกอดอร์ ชุมชนกาแลตาแป ชุมชนกำปงบารู หากประสบปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำทะเลหนุน ติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ โดยเทศบาล ฯ ได้จัดตั้งศูนย์อพยพเพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นที่พักพิงชั่วคราว ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล)  
เทศบาล ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย แจ้งเหตุได้ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย เทศบาลเมืองนราธิวาส โทร. 0 7351 1048 (ในวัน เวลาราชการ ) และหมายเลขโทรศัพท์ 0 7351 1064 , 0 7351 5775 , 199 (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)