Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

          ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม มีความประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรมมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การเผยแพร่ภารกิจกองทุนยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้เดือดร้อนยากไร้ ไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้นและแจ้งสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
​          สำหรับพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส (ด้านข้างบริษัทอีซูซุนราธิวาส) ถนนสุริยะประดิษฐ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7353 1234 ในวันเวลาราชการหรือติดต่อทาง
http://ifo.moj.go.th/TH/SearchMain.aspx