Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

          ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำดื่ม บรรจุขวดที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด หรือแคปซีล (Cap Seal) “น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซีล”
​           เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้เลือกใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด เพื่อจะได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป