Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

          จากการที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ร้องเรียนผ่านเทศบาล เรื่อง การจอดรถไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนนสายต่าง ๆ ได้แก่ ถนนพิชิตบำรุง (บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชถึงหน้าตลาดเอกชน)ถนนภูผาภักดี (บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยถึงหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา) ถนนระแงะมรรคา (หน้าโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์) โดยมีการจอดรถซ้อนคัน และซอยละม้ายอุทิศ ซึ่งได้กำหนดให้จอดรถในวันคู่ วันคี่ แต่ปรากฏว่ายังคงมีผู้ฝ่าฝืนจอดรถทั้ง 2 ฝั่งถนน ทำให้การจราจรติดขัด เทศบาลจึงได้ประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส (งานจราจร) ซึ่งรับผิดชอบการจัดระเบียบการจราจร โดยได้รับการประสานจากทางสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสความว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จราจรออกแจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป