Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลได้รับทราบว่าในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุเดือดร้อนจากสาธารณะภัยต่าง ๆ ท่านสามารถแจ้งเหตุโดยด่วนได้ ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๑ ๑๐๖๔, ๐ ๗๓๕๑ ๕๗๗๕ หรือ ๑๙๙ และศูนย์ย่อยอยู่บริเวณถนนเจริญพงษ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๑ ๒๔๗๓ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง