Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข่าวประชาสัมพันธ์

………………

                        ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล สัญจร เพื่อสร้างกลไกการเรียกเก็บคืนขยะมูลฝอย และส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมรับซื้อขยะตามสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ดังนี้

                          วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
                                   ชุมชนประชาร่วมใจ สถานที่ ฝั่งตรงข้ามโรงแรมเจ้าพระยา
                          วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
                                   ชุมชน ณ นคร สถานที่ ศาลาริมคลองฐานวัชรีบำรุง
                          วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
                                   ชุมชนบางนาค สถานที่ ที่ทำการชุมชนบางนาค
                          วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
                                   ชุมชนประชาภิรมย์ สถานที่ วัดประชาภิรมย์
                          วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
                                   ชุมชนยะกัง ๑ สถานที่ มัสยิดยะกัง ๑
                          วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
                                   ชุมชนยะกัง ๒  สถานที่ มัสยิดยะกัง ๒
                          วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐        
                                   ชุมชนฮูยงตันหยง ชุมชนบูรณะและชุมชนกำปงตาโก๊ะ    สถานที่ หน้าศูนย์จักรกล
                           เทศบาลฯ  จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะ และนำไปขายได้ตามที่จุดกำหนด