Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


TFfWaRdFqg
ita

infocenter

dla logo

municipality video

684185
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
160
796
4815
665004
52888
75312
684185

IP ของคุณคือ: 34.232.62.209
Server Time: 2020-05-30 08:24:11

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me
  1. ประชาสัมพันธ์
  2. วิสัยทัศน์เทศบาลฯ
  3. ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส

arrows ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก)

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

arrows ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

arrows ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

arrowsรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม)

arrows รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

arrows รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำเทศบาลเมืองนราธิวาส มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

arrows ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดุแลเด็ก

arrows ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารดาหลา โรงเรียนเทศบาล ๓

arrows ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากร สำหรับอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส

arrows ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากร สำหรับอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส
 
    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ IT

     ตำแหน่งประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่งนักจัดกิจกรรม

arrows ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

arrows ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแห่ง (ผู้ช่วยพนักงานธุรการ)

arrows ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรสำหรับอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส

arrows นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

arrows เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองนราธิวาส

arrows เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส

arrows ประกาศเจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

arrows เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

arrows รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

arrows ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

arrows ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารของเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารงานต่างสายงาน ในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล)

arrows ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

arrows ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

arrows ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา)

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารของเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน (ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (สำนักปลัด))

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) กองคลัง)

arrows ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ผลการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ "เทศบาลเมืองนราธิวาส ครบรอบ ๘๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๕๕๙)

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 8/2559

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ "เทศบาลเมืองนราธิวาส ครบรอบ ๘๐ ปี (พ.ศ.๒๔๗๙ - ๒๕๕๙) ดาวน์โหลดใบสมัคร

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง)

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารงานของเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน (ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล)

arrows ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
     เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
(ตำแหน่งผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา)

arrows รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

arrows รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

arrows ผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผล เทศบาลเมืองนราธิวาส

arrows การกำหนดพื้นที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส

arrows รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

arrows การประมูลราคมให้เช่าพื้นที่ลานล้างรถภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 

arrows ยกเลิกประกาศประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ลานล้างรถภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารนราธิวาส

arrows ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงาน ครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

arrows ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

arrows จัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมชุมชน

arrows รับสมัครคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

arrowsประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง กำหนดแบบที่ใช้ในการดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิและมาตรา ๓๙ ตรีและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียงเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือการดำเนินโครงการหรือกิจการที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

arrowsกำหนดวันชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี ๒๕๕๙

arrowsการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๙

arrowsให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี ๒๕๕๙

arrowsการยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

arrowsรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

arrowsรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

 

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

webboard bar

  • ไม่มีกระทู้แสดง
เอกสารเผยแพร่/โบรชัวร์
วารสารเผยแพร่ข่าวสารเทศบาลเมือง