Get Adobe Flash player

เมนูหลัก


TFfWaRdFqg
ita

dla logo

municipality video

6803416
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1595
6792
43449
6717272
104016
182345
6803416

IP ของคุณคือ: 54.167.112.42
Server Time: 2018-11-18 05:54:33

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me
  1. ประชาสัมพันธ์
  2. วิสัยทัศน์เทศบาลฯ
  3. ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส
  4. ข้อมูลนกเขา ปี ๕๙

arrows ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดุแลเด็ก

arrows ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารดาหลา โรงเรียนเทศบาล ๓

arrows ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากร สำหรับอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส

arrows ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากร สำหรับอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส
 
    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ IT

     ตำแหน่งประชาสัมพันธ์
     ตำแหน่งนักจัดกิจกรรม

arrows ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

arrows ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแห่ง (ผู้ช่วยพนักงานธุรการ)

arrows ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นบุคลากรสำหรับอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส

arrows นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

arrows เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองนราธิวาส

arrows เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส

arrows ประกาศเจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

arrows เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

arrows รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

arrows ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

arrows ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารของเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารงานต่างสายงาน ในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล)

arrows ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

arrows ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

arrows ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา)

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารของเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน (ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (สำนักปลัด))

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) กองคลัง)

arrows ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ผลการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ "เทศบาลเมืองนราธิวาส ครบรอบ ๘๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๕๕๙)

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 8/2559

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ "เทศบาลเมืองนราธิวาส ครบรอบ ๘๐ ปี (พ.ศ.๒๔๗๙ - ๒๕๕๙) ดาวน์โหลดใบสมัคร

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล  ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง)

arrows ประกาศเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารงานของเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน (ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล)

arrows ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
     เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
(ตำแหน่งผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา)

arrows รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

arrows รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

arrows ผลการประเมินตนเองตามแบบติดตามประเมินผล เทศบาลเมืองนราธิวาส

arrows การกำหนดพื้นที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส

arrows รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

arrows การประมูลราคมให้เช่าพื้นที่ลานล้างรถภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 

arrows ยกเลิกประกาศประมูลราคาให้เช่าพื้นที่ลานล้างรถภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารนราธิวาส

arrows ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงาน ครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

arrows ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

arrows จัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมชุมชน

arrows รับสมัครคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

arrowsประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง กำหนดแบบที่ใช้ในการดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิและมาตรา ๓๙ ตรีและหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียงเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือการดำเนินโครงการหรือกิจการที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

arrowsกำหนดวันชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี ๒๕๕๙

arrowsการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๙

arrowsให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี ๒๕๕๙

arrowsการยื่นแบบและการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

arrowsรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

arrowsรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

 

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
webboard bar
  • ไม่มีกระทู้แสดง
เอกสารเผยแพร่/โบรชัวร์
วารสารเผยแพร่ข่าวสารเทศบาลเมือง